Przejdź do głównej zawartości

Polecane

Świat Awkilonu - Krasnoludy, tom 5. Tiss z Bractwa Tarczy - recenzja

  Dzięki wydawnictwu Egmont wracamy do rozległego świata Awkilonu i do krasnoludów z Bractwa Tarczy. Krasnoludy to jedna z dominujących cywilizacyjnie ras, która jednocześnie stoi w obliczu nieustannych najazdów ze strony krwiożerczych ogrów i orków, jak również doświadcza zachłanności ludzi.  W piątym już tomie przygód tej rasy poznajemy Tiss, córkę Brahma - renomowanego wojownika, kapitana straży Bractwa Tarczy. Pomimo odwiecznej tradycji nieprzyjmowania kobiet do armii w jej rodzinnym mieście, Tiss, po tragicznym incydecnie z młodszym bratem, postanawia przełamać te bariery i spełnić swoje pragnienie o karierze w wojsku i wykazania się przed oczyma ojca. Autorzy świata Akwilonu - Jean-Luc Istin i Nicolas Jarry - mistrzowsko go kreują, wypełniając bogatymi detalami i historiami. Ich talent w tworzeniu pełnych napięcia scenariuszy jest wyraźnie widoczny, a opowieść Jarry’ego o Tiss staje się inspirującym manifestem siły i determinacji. Przez cały komiks czytelnik jest wciągany w wir e

KONKURS MIKOŁAJKOWYZbliżają się Mikołajki. Każdy z nas wyczekiwał kiedyś na Świętego Mikołaja i prezenty od niego. W tym roku trochę mu pomożemy i jednej osobie sami damy podarunek :) Jednak nie chcemy tego robić na zasadzie losowania. Jeżeli ma być prezent to musi być też i zadanie do wykonania ;) A jest o co się starać, ponieważ osobie która wykona zadanie najlepiej wyślemy „Dziennik. Wyprawa 1907”. Oto co trzeba zrobić:

Opisz krótko swoją wymarzoną zimową wyprawę oraz oznacz osoby, z którymi chciałabyś się na nią wybrać.

Osoba, której odpowiedź zaciekawi nas najbardziej otrzymuje wspomniany prezent. Na opis Waszych wymarzonych wypraw czekamy do 6 grudnia 2019r. do godz. 22:00. Zwycięzcę konkursu ogłosimy najpóźniej 8 grudnia 2019r..
Dodatkowo, jeżeli do terminu zakończenia konkursu, fanpage bloga POKÓJ GEEKA będzie miał min. 500 (słownie: pięćset) polubień zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę niespodziankę.


REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs zorganizowany jest przez blog POKÓJ GEEKA.
2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decyduje organizator.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
6. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź na zadanie bądź pytanie konkursowe, zamieszczone pod postem konkursowym na fanpage’u bloga POKÓJ GEEKA. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.
7. Komentarze należy publikować pod postem od 1 grudnia 2019 roku do dnia 6 grudnia 2019 do godz. 22:00. Komentarze, które zostaną opublikowane po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.
8. Każdy uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi konkursowej, chyba że zadanie konkursowe stanowi inaczej.
9. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji.
10. Nagrodą w konkursie jest jeden egzemplarz książki „Dziennik. Wyprawa 1907”.
11. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.
12. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.
13. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
14. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.
16. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
17. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu.
18. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.
19. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.
20. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
21. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.

Komentarze

Popularne posty

Łączna liczba wyświetleń