Przejdź do głównej zawartości

Polecane

"Sługa Cesarstwa" Adam Przechrzta

         Przed nami trzeci tom uwielbianego cyklu Materia Secunda - „Sługa Cesarstwa”. W tym miejscu warto wspomnieć, że cykl Materia Secunda to kontynuacja cyklu Materia Prima, który również składa się z trzech książek.     Całość opowiada głównie o losach polskiego alchemika Olafa Rudnickiego i carskiego oficera Aleksandra Samarina. Wydaje się, że stoją po dwóch stronach barykady, jednak łączy ich to, że obaj są ludźmi odważnymi i pełnymi honoru. Kiedy zagrożenie ze strony theokataratos rośnie Olaf i Samarin łączą siły i współpracują, aby chronić ludność. Współpraca przeradza się w szczerą przyjaźń. Niestety na skutek nieprzewidzianych zdarzeń Olaf zostaje przeniesiony do innego świata, który przywodzi na myśl Chiny z czasów wielkich cesarstw. I tu zaczyna się cykl Materia Secunda. W tym świecie magia jest o wiele bardziej rozwinięta a polityczne intrygi, szpiegostwo i walki o wpływy są na porządku dziennym. Zainteresowanych odsyłam do bardziej szczegółowych recenzji „Sługi Krwi” i „

Konkurs urodzinowy!Jak pewnie część z Was wie, blog Pokój Geeka obchodzi swoje pierwsze urodziny! Z tej okazji organizujemy Konkurs urodzinowy, w którym możecie wygrać poniższy zestaw:

- Grę „Sanctum” wydawnictwa REBEL;

- Książkę „Upiór Południa” autorstwa Mai Lidii Kossakowskiej;

- Książkę „Adler: Tajemnica zamku Bazina” autorstwa Marty Merriday,

- Licencjonowaną figurkę Doctor Strange od Qfig.


Co trzeba zrobić, aby cieszyć się tym zestawem? Niewiele, wystarczy, że odpowiecie na jedno, pytanie: „Ile książek i komiksów zmieściliśmy na półkach widocznych na zdjęciu konkursowym?”Osoba, która odpowie prawidłowo otrzymuje wspomnianą nagrodę. Przy kilku poprawnych odpowiedziach nagrodę zdobywa osoba, która szybciej poda poprawną odpowiedź. Na odpowiedzi czekamy do 31 marca 2020r. do godz. 22:00. Zwycięzcę konkursu ogłosimy najpóźniej 3 kwietnia 2020r..

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs zorganizowany jest przez blog POKÓJ GEEKA.

2. O wynikach konkursów oraz rozwiązaniu kwestii spornych decyduje komisja, w skład której wchodzą prowadzący blog POKÓJ GEEKA..

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. W konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

6. Zgłoszeniem uznaje się odpowiedź na zadanie bądź pytanie konkursowe, zamieszczone pod postem konkursowym na fanpage’u bloga POKÓJ GEEKA. Za zgłoszenie nie uznaje się żadnych odpowiedzi umieszczonych pod wszelkiego rodzaju udostępnieniami posta na grupach tematycznych czy tablicach osób trzecich. Zgłoszenia takie nie są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników konkursu.

7. Komentarze należy publikować pod postem od 15 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020r. do godz. 22:00. Komentarze, które zostaną opublikowane po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w konkursie.

8. Każdy uczestnik może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi konkursowej, chyba że zadanie konkursowe stanowi inaczej.

9. Raz udzielona odpowiedź pod postem konkursowym, nie może być żaden sposób edytowana w trakcie trwania konkursu. Jakakolwiek edycja może być powodem dyskwalifikacji.

10. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z:

- Gry „Sanctum” wydawnictwa REBEL;

- Książki „Upiór Południa” autorstwa Mai Lidii Kossakowskiej;

- Książki „Adler: Tajemnica zamku Bazina” autorstwa Marty Merriday,

- Licencjonowanej figurki Doctor Strange od Qfig.

11. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w komentarzu umieszczonym przez organizatorów pod postem konkursowym.

12. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w celu przekazania nagrody w przeciągu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia konkursu, nagroda przepada i pozostaje do dalszej dyspozycji organizatorów.

13. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

14. Nagrody w konkursie są z góry znane i w trakcie jego trwania bądź po zakończeniu, nie mogą zostać wymienione na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady nagród, z tytułu rękojmi ani nie udziela gwarancji.

16. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych dla celów konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.) oraz potwierdzenie znajomości regulaminu i zaakceptowanie jego treści.

17. Dane uczestników nie są w żaden sposób zbierane i przetwarzane przez organizatorów poza serwisem Facebook. Dane podlegają standardowym zasadom Polityki Prywatności tego serwisu.

18. Dane zwycięzcy niezbędne do realizacji nagrody, takie jak adres email, imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny są komunikowane drogą elektroniczną oraz wykorzystywane jedynie do przekazania zwycięzcy nagrody. W momencie przekazania nagrody, wszelkie dane teleadresowe zwycięzcy zostają usunięte.

19. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia podania przez zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania wygranej.

20. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.

c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

21. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy oraz w żaden sposób nie jest wspierany czy sponsorowany przez serwis Facebook.Komentarze

Popularne posty

Łączna liczba wyświetleń